EN GR
Το θαύμα της θεραπείας του λεπρού και η σύγχρονος θεραπεία της λέπρας
 
More details
Hide details
1
Διευθυντής του Εξωτερικού Δερματολογικού Ιατρείου του Μαιευτηρίου "Μαρίκα Ηλιάδη", Υφηγητής της Δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 
 
Publication date: 2017-09-27
 
 
ΕΛΕΥΘΩ 1964;4(40):16-19
 
ISSN:1106-6822
Journals System - logo
Scroll to top