EN GR
Η πρώιμος έγερσις των λεχωίδων εν τη Γ' κλινική του Μαιευτηρίου "Μαρίκα Ηλιάδη"
 
More details
Hide details
1
Έκτακτος Καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστημίου
Publication date: 2017-09-05
 
ΕΛΕΥΘΩ 1961;2(23):1–3
 
ISSN:1106-6822