EN GR
EU BIOMED 2. Προγεννητικός έλεγχος στην Ευρώπη: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Απόψεις των Μαιών για τον προγεννητικό έλεγχο
 
More details
Hide details
1
Μαία, Msc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ Αθηνών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Μ.Α
 
2
Παιδίατρος, Δευθύντρια Κοινωνικής Παιδιατρικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
 
 
Publication date: 2001-07-01
 
 
ΕΛΕΥΘΩ 2001;6(3):100-101
 
ISSN:1106-6822
Journals System - logo
Scroll to top