EN GR
REVIEW PAPER
Πλάνο Φροντίδας Νεογνού με Περιγεννητική Ασφυξία
 
More details
Hide details
1
Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα
 
2
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Έλλαδα
 
 
Submission date: 2023-09-15
 
 
Acceptance date: 2023-09-24
 
 
Publication date: 2023-09-30
 
 
Corresponding author
Δήμητρα-Μαρία Αποστολίδη   

Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243, Αιγάλεω, Αθήνα, Ελλάδα.
 
 
ΕΛΕΥΘΩ 2023;22(3):10
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Perinatal asphyxia remains a serious condition that often leads to significant morbidity and mortality and its occurence has been associated with several risk factors, highlighting the complexity of this condition. Despite significant progress in perinatal care in recent years, it is the third most common cause of neonatal death, after severe infections and preterm birth, with an incidence of 1 to 6 per 1,000 live full-term births.

Purpose:
The purpose of this review is to present the latest literature data regarding perinatal asphyxia and to analyze the care plan of neonates with perinatal asphyxia through supportive measures.

Methods:
A review of the Greek and international literature was conducted using electronic databases such as PubMed, Medline Plus, Google Scholar, and Scopus. The study material consisted of selected articles published in the last twenty years. There was a limitation regarding the language of publication, and mainly articles published in English and Greek were included.

Results:
Specific criteria have been established for defining a hypoxic-ischemic event that can cause moderate to severe neonatal encephalopathy. Specifically, the presence of severe metabolic acidosis at birth, pH < 7 and base deficit ≥ 12 mmol/L, is a major finding of this morbidity. Clinical and laboratory examinations are required for the management and evaluation of a newborn with asphyxia, while therapeutic measures aim to support the newborn's organ systems.

Conclusions:
Perinatal asphyxia can affect almost any organ in the neonate's body. Post-asphyxia neuroprotection has been demonstrated through hypothermia treatment, which can reduce the risk of death and neurodevelopmental disability. There are also several neuroprotective factors that can reduce brain damage caused by hypoxia-ischemia, but further investigation is needed to assess their effectiveness. Prognosis depends on the severity of perinatal asphyxia, and only a small percentage of newborns with perinatal asphyxia survive without complications.

 
REFERENCES (44)
1.
∆ιαµαντή Ε. Η αντιμετώπιση της ασφυξίας μετά τη γέννηση. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 2005;17(4):317-328.
 
2.
Alsaleem M, Zeinali LI, Mathew B, Kumar VHS. Glucose Levels during the First 24 Hours following Perinatal Hypoxia. Am J Perinatol. 2021;38(5):490-496. doi:10.1055/s-0039-1698834
 
3.
Antonucci R, Porcella A, Pilloni MD. Perinatal asphyxia in the term newborn. Journal of pediatric and neonatal individualized medicine.2014;3(2):e030269. doi:10.7363/030269
 
4.
Ariff S, Soofi SB, Sadiq K, et al. Evaluation of health workforce competence in maternal and neonatal issues in public health sector of Pakistan: an Assessment of their training needs. BMC Health Serv Res. 2010;10:319. doi:10.1186/1472-6963-10-319
 
5.
Arnaez J, Garcia-Alix A, Calvo S, Lubián-López S; Grupo de Trabajo ESP-EHI. Care of the newborn with perinatal asphyxia candidate for therapeutic hypothermia during the first six hours of life in Spain. An Pediatr (Engl Ed). 2018;89(4):211-221. doi:10.1016/j.anpedi.2017.11.003
 
6.
Bax MCO, Flodmark O, Tydeman C. From syndrome toward disease. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007;49(s109):39-41. doi:10.1111/j.1469-8749.2007.00001.x
 
7.
Biran V, Fau S, Jamal T, et al. Perinatal asphyxia may present with features of neonatal atypical hemolytic uremic syndrome. Pediatr Nephrol. 2007;22(12):2129-2132. doi:10.1007/s00467-007-0570-7
 
8.
Borruto F, Comparetto C, Wegher E, Treisser A. Screening of foetal distress by assessment of umbilical cord lactate. Clin Exp Obstet Gynecol. 2006;33(4):219-222. Accessed September 10, 2023. https://article.imrpress.com/j...
 
9.
Bruckner M, Lista G, Saugstad OD, Schmölzer GM. Delivery Room Management of Asphyxiated Term and Near-Term Infants. Neonatology. 2021;118(4):487-499. doi:10.1159/000516429
 
10.
Dzikienė R, Lukoševičius S, Laurynaitienė J, et al. Long-Term Outcomes of Perinatal Hypoxia and Asphyxia at an Early School Age. Medicina (Kaunas). 2021;57(9):988. doi:10.3390/medicina57090988
 
11.
Executive summary: Neonatal encephalopathy and neurologic outcome, second edition. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Neonatal Encephalopathy. Obstet Gynecol. 2014;123(4):896-901. doi:10.1097/01.AOG.0000445580.65983.d2
 
12.
Farquhar CM, Armstrong S, Masson V, Thompson JMD, Sadler L. Clinician Identification of Birth Asphyxia Using Intrapartum Cardiotocography Among Neonates With and Without Encephalopathy in New Zealand. JAMA Netw Open. 2020;3(2):e1921363. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.21363
 
13.
Fattuoni C, Palmas F, Noto A, Fanos V, Barberini L. Perinatal asphyxia: a review from a metabolomics perspective. Molecules. 2015;20(4):7000-7016. doi:10.3390/molecules20047000
 
14.
Gardner SL, Carter BS, Enzman Hines M, Hernandez JA. Εντατική Φροντίδα Νεογνού. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης; 2019.
 
15.
Ghimire B, Pathak P, Gachhadar R, Ghimire P, Baidya S. Immediate Fetal Outcome in Deliveries with Meconium Stained Amniotic Fluid. J Nepal Health Res Counc. 2022;19(4):681-687. doi:10.33314/jnhrc.v19i04.3842
 
16.
Greco P, Nencini G, Piva I, et al. Pathophysiology of hypoxic-ischemic encephalopathy: a review of the past and a view on the future. Acta Neurol Belg. 2020;120(2):277-288. doi:10.1007/s13760-020-01308-3
 
17.
Herrera CA, Silver RM. Perinatal Asphyxia from the Obstetric Standpoint: Diagnosis and Interventions. Clin Perinatol. 2016;43(3):423-438. doi:10.1016/j.clp.2016.04.003
 
18.
Hill MG, Reed KL, Brown RN; Newborn Brain Society Guidelines and Publications Committee. Perinatal asphyxia from the obstetric standpoint. Semin Fetal Neonatal Med. 2021;26(4):101259. doi:10.1016/j.siny.2021.101259
 
19.
Hoque N, Chakkarapani E, Liu X, Thoresen M. A comparison of cooling methods used in therapeutic hypothermia for perinatal asphyxia. Pediatrics. 2010;126(1):e124-e130. doi:10.1542/peds.2009-2995
 
20.
Iribarren I, Hilario E, Álvarez A, Alonso-Alconada D. Neonatal multiple organ failure after perinatal asphyxia. An Pediatr (Engl Ed). 2022;97(4):280.e1-280.e8. doi:10.1016/j.anpede.2022.08.010
 
21.
Jacobs SE, Berg M, Hunt R, Tarnow-Mordi WO, Inder TE, Davis PG. Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2013;2013(1):CD003311. doi:10.1002/14651858.CD003311.pub3
 
22.
Jose A, Matthai J, Paul S. Correlation of EEG, CT, and MRI Brain with Neurological Outcome at 12 Months in Term Newborns with Hypoxic Ischemic Encephalopathy. J Clin Neonatol. 2013;2(3):125-130. doi:10.4103/2249-4847.119996
 
23.
Kapadia VS, Wyckoff MH. Drugs during delivery room resuscitation – What, when and why? Semin Fetal Neonatal Med. 2013;18(6):357-361. doi:10.1016/j.siny.2013.08.001
 
24.
Kurinczuk JJ, White-Koning M, Badawi N. Epidemiology of neonatal encephalopathy and hypoxic–ischaemic encephalopathy. Early Hum Dev. 2010;86(6):329-338. doi:10.1016/j.earlhumdev.2010.05.010
 
25.
Lawn JE, Cousens S, Zupan J; Lancet Neonatal Survival Steering Team. 4 million neonatal deaths: when? Where? Why? Lancet. 2005;365(9462):891-900. doi:10.1016/S0140-6736(05)71048-5
 
26.
Leonard-Lowdermilk D, Perry ES, Cashion K. Νοσηλευτική Μητρότητας. 8th ed. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος; 2013.
 
27.
Locatelli A, Lambicchi L, Incerti M, et al. Is perinatal asphyxia predictable? BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):186. doi:10.1186/s12884-020-02876-1
 
28.
Low JA. Intrapartum fetal asphyxia: definition, diagnosis, and classification. Am J Obstet Gynecol. 1997;176(5):957-959. doi:10.1016/s0002-9378(97)70385-5
 
29.
McGuire W. Perinatal asphyxia. BMJ Clin Evid. 2007;11:320. Accessed September 10, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...
 
30.
Nelson KB, Ellenberg JH. Apgar scores as predictors of chronic neurologic disability. Pediatrics. 1981;68(1):36-44. doi:10.1542/peds.68.1.36
 
31.
Nelson KB, Leviton A. How much of neonatal encephalopathy is due to birth asphyxia? Am J Dis Child. 1991;145(11):1325-1331. doi:10.1001/archpedi.1991.02160110117034
 
32.
Rainaldi MA, Perlman JM. Pathophysiology of Birth Asphyxia. Clin Perinatol. 2016;43(3):409-422. doi:10.1016/j.clp.2016.04.002
 
33.
Robertson CMT, Perlman M. Follow-up of the term infant after hypoxic-ischemic encephalopathy. Paediatr Child Health. 2006;11(5):278-282. Accessed September 10, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...
 
34.
Russ JB, Simmons R, Glass HC. Neonatal Encephalopathy: Beyond Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. Neoreviews. 2021;22(3):e148-e162. doi:10.1542/neo.22-3-e148
 
35.
Sarnat HB, Sarnat MS. Neonatal encephalopathy following fetal distress. A clinical and electroencephalographic study. Arch Neurol. 1976;33(10):696-705. doi:10.1001/archneur.1976.00500100030012
 
36.
Silveira RC, Procianoy RS. Hypothermia therapy for newborns with hypoxic ischemic encephalopathy. J Pediatr (Rio J). 2015;91(6)(suppl 1):S78-S83. doi:10.1016/j.jped.2015.07.004
 
37.
Solevåg AL, Nakstad B. Neuroprotective treatment for perinatal asphyxia. Tidsskr Nor Laegeforen. 2012;132(21):2396-2399. doi:10.4045/tidsskr.12.0120
 
38.
Macdonald S, Johnson G. Mayes' Περιγεννητική Μαιευτική Φροντίδα: Πριν, κατά τη Διάρκεια και μετά τον Τοκετό. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης; 2022.
 
39.
Torres-Cuevas I, Parra-Llorca A, Sánchez-Illana A, et al. Oxygen and oxidative stress in the perinatal period. Redox Biol. 2017;12:674-681. doi:10.1016/j.redox.2017.03.011
 
40.
van Handel M, Swaab H, de Vries LS, Jongmans MJ. Behavioral outcome in children with a history of neonatal encephalopathy following perinatal asphyxia. J Pediatr Psychol. 2010;35(3):286-295. doi:10.1093/jpepsy/jsp049
 
41.
Volpe JJ. Neurology of the newborn. Major Probl Clin Pediatr. 1981;22:1-648.
 
42.
Walas W, Wilińska M, Bekiesińska-Figatowska M, Halaba Z, Śmigiel R. Methods for assessing the severity of perinatal asphyxia and early prognostic tools in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy treated with therapeutic hypothermia. Adv Clin Exp Med. 2020;29(8):1011-1016. doi:10.17219/acem/124437
 
43.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Retracted: Effectiveness of Nursing Risk Management in Neonatal Asphyxia Resuscitation Care. Evid Based Complement Alternat Med. 2023;2023:9785029. doi:10.1155/2023/9785029
 
44.
Στεργιόπουλος ΚΙ. Νεογνολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας; 2002.
 
ISSN:1106-6822
Journals System - logo
Scroll to top