EN GR
Σπάνια νεφρικά νοσήματα και εγκυμοσύνη. Νεότερες θεραπευτικές επιλογές και ανεπιθύμητες εκβάσεις
 
Περισσότερες λεπτομέρειες
Απόκρυψη λεπτομερειών
1
Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα, Ελλάδα
 
 
Ημερομηνία υποβολής: 2019-05-18
 
 
Ημερομηνία αποδοχής: 2023-03-22
 
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-31
 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑΣ
Ιωάννης Κ. Θανασάς   

Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Ευκλή 33, 42100 Τρίκαλα
 
 
ΕΛΕΥΘΩ 2023;22(1):4
 
ΛΈΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΆ
ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Η οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματανεφρίτιδα συχνότερα, και λιγότερο συχνά η οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι από τα πιο σπάνια νεφρικά νοσήματα που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Η αντιμετώπιση των νεφρικών αυτών παθήσεων κατά την κύηση δεν είναι πάντα εύκολη. Η εισαγωγή των εγκύων στο νοσοκομείο στις περισσότερες των περιπτώσεων και η χορήγηση υγρών, αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων με σκοπό την κατά περίπτωση αντιμετώπιση αυτών των ασθενών αποτελούν τη βάση της θεραπείας. Στην παρούσα εργασία με βάση τη συστηματική παράθεση της σύγχρονης βιβλιογραφίας επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση της οξείας σπειραματονεφρίτιδας και της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην εγκυμοσύνη, αναφορικά με τις σύγχρονες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, η ορθή γνώση των οποίων είναι σε θέση να διασφαλίσει κατά το μέγιστο δυνατό το καλύτερο προγνωστικό αποτέλεσμα για τη μητέρα και το έμβρυο και το νεογνό.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ (42)
1.
Aggarwal RS, Mishra VV, Jasani AF, Gumber M. Acute renal failure in pregnancy: our experience. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2014;25(2):450-455. doi:10.4103/1319-2442.128621.
 
2.
Arora N, Mahajan K, Jana N, Taraphder A. Pregnancy-related acute renal failure in eastern India. Int J Gynaecol Obstet. 2010;111(3):213-216. doi:10.1016/j.ijgo.2010.06.026.
 
3.
Barton JR, Sibai BM. Severe sepsis and septic shock in pregnancy. Obstet Gynecol. 2012;120(3):689-706. doi:10.1097/AOG.0b013e318263a52d.
 
4.
Bili E, Tsolakidis D, Stangou S, Tarlatzis B. Pregnancy management and outcome in women with chronic kidney disease. Hippokratia. 2013;17(2):163-168.
 
5.
Callaghan WM, Creanga AA, Kuklina EV. Severe maternal morbidity among delivery and postpartum hospitalizations in the United States. Obstet Gynecol. 2012;120(5):1029-1036. doi:10.1097/aog.0b013e31826d60c5.
 
6.
Cordioli RL, Cordioli E, Negrini R, Silva E. Sepsis and pregnancy: do we know how to treat this situation? Rev Bras Ter Intensiva. 2013;25(4):334-344. doi:10.5935/0103-507X.20130056.
 
7.
Davison JM (1984). Renal disease. In: De Swiet M (ed): Medical Disorders in Obstetric Practice. Blackwell Sci Publ, Oxford 1984: 192.
 
8.
De Galasso L, Gigante A, Pirozzi N, et al. Acute renal failure and nephrotic syndrome due to membranoproliferative nephritis during the second trimester of pregnancy. Clin Nephrol. 2011;75(5):480-483. doi:10.5414/cn106584.
 
9.
Eschenbach DA. Treating spontaneous and induced septic abortions. Obstet Gynecol. 2015;125(5):1042-1048. doi:10.1097/AOG.0000000000000795.
 
10.
Fervenza F, Green A, Lafayette RA. Acute renal failure due to postinfectious glomerulonephritis during pregnancy. Am J Kidney Dis. 1997;29(2):273-276. doi:10.1016/s0272-6386(97)90040-8.
 
11.
Goplani KR, Shah PR, Gera DN, et al. Pregnancy-related acute renal failure: A single-center experience. Indian J Nephrol. 2008;18(1):17-21. doi:10.4103/0971-4065.41283.
 
12.
Greer IA, Nelson-Piercy CN, Walters B. Maternal Medicine. Medical Problems in Pregnancy. London, UK: Elsevier; 2007.
 
13.
Hamouda M, Skhiri H, Toumi S, Aloui S, Ahmed L, Ben Dhia N, et al (2013). Post-infectious glomerulonephritis: unusual etiology of postpartum acute renal failure. Nephrol Ther.; 9(4):228–230. DOI:10.1016/j.nephro.2012.10.010.
 
14.
Hildebrand AM, Liu K, Shariff SZ, et al. Characteristics and Outcomes of AKI Treated with Dialysis during Pregnancy and the Postpartum Period. J Am Soc Nephrol. 2015;26(12):3085-3091. doi:10.1681/ASN.2014100954.
 
15.
Jonard M, Ducloy-Bouthors AS, Boyle E, et al. Postpartum acute renal failure: a multicenter study of risk factors in patients admitted to ICU. Ann Intensive Care. 2014;4:36. doi:10.1186/s13613-014-0036-6.
 
16.
Krishna A, Singh R, Prasad N, et al. Maternal, fetal and renal outcomes of pregnancy-associated acute kidney injury requiring dialysis. Indian J Nephrol. 2015;25(2):77-81. doi:10.4103/0971-4065.136890.
 
17.
Kurdoglu M, Kurdoglu Z, Adali E, Soyoral Y, Erkoc R. Successful management of membranoproliferative glomerulonephritis type I in pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2010;281(1):105-109. doi:10.1007/s00404-009-1071-7.
 
18.
Liu S, Joseph KS, Bartholomew S, et al. Temporal trends and regional variations in severe maternal morbidity in Canada, 2003 to 2007. J Obstet Gynaecol Can. 2010;32(9):847-855. doi:10.1016/S1701-2163(16)34656-4.
 
19.
Najar MS, Shah AR, Wani IA, et al. Pregnancy related acute kidney injury: A single center experience from the Kashmir Valley. Indian J Nephrol. 2008;18(4):159-161. doi:10.4103/0971-4065.45291.
 
20.
Nayak SG, Satish R, Kedley P, Deshpande R, Gokulnath, Garg I. Acute renal failure during pregnancy—an unusual cause. Nephrol Dial Transplant. 2007;22(1):264-265. doi:10.1093/ndt/gfl532.
 
21.
Ope–Adenuga S, Moretti M, Lakhi N (2015). Management of Membranous Glomerulonephritis in Pregnancy: A Multidisciplinary Challenge. Case Rep Obstet Gynecol.; 2015:839376. DOI: 10.1155/2015/839376.
 
22.
Orozco Guillen AO, Velazquez Silva RI, Moguel Gonzalez B, Guell YA, Garciadiego Fossas P, Custodio Gomez IG, et al (2019). Acute IgA–Dominant Glomerulonephritis Associated with Syphilis Infection in a Pregnant Teenager: A New Disease Association. J Clin Med.; 8(1): E114. DOI: 10.3390/jcm8010114.
 
23.
Packham DK, North RA, Fairley KF, et al. Pregnancy in women with diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis. Clin Nephrol. 1988;29(4):193-198.
 
24.
Packham DK, North RA, Fairley KF, Whitworth JA, Kincaid-Smith P. Membranous glomerulonephritis and pregnancy. Clin Nephrol. 1987;28(2):56-64.
 
25.
Patel ML, Sachan R, Radheshyam, Sachan P. Acute renal failure in pregnancy: Tertiary centre experience from north Indian population. Niger Med J. 2013;54(3):191-195. doi:10.4103/0300-1652.114586.
 
26.
Pertuiset N, Grunfeld JP. Acute renal failure in pregnancy. Baillieres Clin Obstet Gynaecol. 1994;8(2):333-351. doi:10.1016/s0950-3552(05)80324-4.
 
27.
Piccoli GB, Attini R, Cabiddu G, et al. Maternal-foetal outcomes in pregnant women with glomerulonephritides. Are all glomerulonephritides alike in pregnancy? J Autoimmun. 2017;79:91-98. doi:10.1016/j.jaut.2017.01.008.
 
28.
Piccoli GB, Kooij IA, Attini R, Montersino B, Fassio F, Gerbino M, et al (2018). A Systematic Review on Materno–Foetal Outcomes in Pregnant Women with IgA Nephropathy: A Case of "Late-Maternal" Preeclampsia? J Clin Med.; 7(8): E212. DOI: 10.3390/jcm7080212.
 
29.
Pipili C, Grapsa E, Koutsobasili A, et al. Pregnancy in dialysis-dependent women—the importance of frequent dialysis and collaborative care: A case report. Hemodial Int. 2011;15(3):306-311. doi:10.1111/j.1542-4758.2011.00552.x.
 
30.
Plank C, Ostreicher I, Hartner A, et al. Intrauterine growth retardation aggravates the course of acute mesangioproliferative glomerulonephritis in the rat. Kidney Int. 2006;70(11):1974-1982. doi:10.1038/sj.ki.5001966.
 
31.
Plank C, Nusken KD, Menendez-Castro C, et al. Intrauterine growth restriction following ligation of the uterine arteries leads to more severe glomerulosclerosis after mesangioproliferative glomerulonephritis in the offspring. Am J Nephrol. 2010;32(4):287-295. doi:10.1159/000319045.
 
32.
Podymow T, August P, Akbari A. Management of renal disease in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2010;37(2):195-210. doi:10.1016/j.ogc.2010.02.012.
 
33.
Prakash J, Vohra R, Wani IA, et al. Decreasing incidence of renal cortical necrosis in patients with acute renal failure in developing countries: a single-centre experience of 22 years from Eastern India. Nephrol Dial Transplant. 2007;22(4):1213-1217. doi:10.1093/ndt/gfl761.
 
34.
Reddy SS, Holley JL. Management of the pregnant chronic dialysis patient. Adv Chronic Kidney Dis. 2007;14(2):146-155. doi:10.1053/j.ackd.2007.01.005.
 
35.
Rizwan N and Uddin SF (2011). Obstetrical acute renal failure: a challenging medical complication. J Ayub Med Coll Abbottabad.; 23(4): 66 – 68.
 
36.
Rogov VA, Shilov EM, Kozlovskaia NL, Gordovskaia NB, Nikiforova OV, Makarov OI, et al (2004). Chronic glomerulonephritis and pregnancy. Ter Arkh.; 76(9): 21–26. PMID: 15540753.
 
37.
Schrier RW. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2001. Diseases of Kidney and Urinary Tract. ISBN: 978-0781737376.
 
38.
Sebestyen A, Varbiro S, Sara L, et al. Successful management of pregnancy with nephrotic syndrome due to preexisting membranous glomerulonephritis: a case report. Fetal Diagn Ther. 2008;24(3):186-189. doi:10.1159/000151336.
 
39.
Sivakumar V, Sivaramakrishna G, Sainaresh VV, Sriramnaveen P, Kishore CK, Rani ChS, et al (2011). Pregnancy-related acute renal failure: a ten-year experience. Saudi J Kidney Dis Transpl.; 22(2): 352–353. PMID: 21422667.
 
40.
Σαλαμαλέκης ΕΕ. Νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος. Στο: Σαλαμαλέκης ΕΕ. Κυήσεις υψηλού κινδύνου, Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδης 1995: 250. (Greek text).
 
41.
Villa G, Montagna G, Segagni S (2007). Pregnancy in chronic dialysis. A case report and a review of the literature. G Ital Nefrol.; 24(2): 132–140. PMID: 17491541.
 
42.
Yankowitz J, Kuller JA, Thomas RL (1992). Pregnancy complicated by Goodpasture syndrome. Obstet Gynecol; 79(5 Pt 2): 806–808. PMID: 1565373.
 
ISSN:1106-6822
Journals System - logo
Scroll to top