EN GR

Πολιτική διαφάνειας

 
Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους
Όλο το περιεχόμενο του περιοδικού επισημαίνεται με σαφήνεια ως προς το αν έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους ή όχι. Τα PDF του τελικού άρθρου περιέχουν μια περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης από ομοτίμους (εσωτερική ή εξωτερική) και την προέλευση (ανάθεση ή μη) για αυτό το άρθρο. Η αξιολόγηση από ομοτίμους πραγματοποιείται τυφλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάθε πρωτότυπο άρθρο αξιολογείται από ομοτίμους από τουλάχιστον δύο εξωτερικούς κριτές και ένα μέλος της συντακτικής επιτροπής. Σε όλες τις περιπτώσεις, το χειρόγραφο ελέγχεται και από τον Αρχισυντάκτη. Οι επιστολές προς τον συντάκτη και τα συντακτικά άρθρα αξιολογούνται εσωτερικά από ομότιμους. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται με σαφήνεια εάν το περιεχόμενο έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους (εσωτερικά έναντι εξωτερικών αξιολογήσεων από ομοτίμους). Όλα τα άρθρα έχουν συγκεκριμένη προέλευση και καρτέλα αξιολόγησης από ομοτίμους (από ανατέθηκε έναντι μη ανάθεσης).

Οι συγγραφείς μπορούν να προτείνουν εξωτερικούς κριτές που έχουν τα προσόντα να αξιολογήσουν το χειρόγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συνεργαστεί στενά στο εγγύς παρελθόν και ότι δεν προέρχονται από το ίδιο ίδρυμα. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να σημειώσουν τους ομότιμους κριτές που δεν θα προτιμούσαν να αξιολογήσουν αυτό το έγγραφο. Ενώ οι προτάσεις των συγγραφέων λαμβάνονται υπόψη, το Γραφείο Σύνταξης διατηρεί το δικαίωμα να διεκπεραιώνει την τυφλη αξιολόγηση από ομοτίμους κατά την κρίση του. Τα χειρόγραφα που παραλαμβάνονται για έλεγχο θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά έγγραφα.

Οι εξωτερικοί κριτές καλούνται να αναφέρουν τις ηθικές πτυχές του χειρογράφου που έχουν ανατεθεί να εξετάσουν, καθώς επίσης να αναφέρουν την καινοτομία, τον αντίκτυπο, τη στατιστική ανάλυση, τις αναφορές και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Μια συγκεκριμένη φόρμα αξιολόγησης από ομοτίμους παρέχεται με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, ώστε να αξιολογείται το χειρόγραφο και να παρέχονται σχόλια.
Οι κριτές καλούνται επίσης να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα, εάν προχωρήσουν σε ανασκόπηση για το περιοδικό:
 • Σύμφωνα με το COPE, συνιστάται αυστηρά στους κριτές να μην επικοινωνούν απευθείας με τους συγγραφείς χωρίς την άδεια του περιοδικού.
 • Σε περίπτωση ενεργής συνεργασίας με τους συγγραφείς ενός χειρογράφου, προτείνεται στους κριτές να μην προχωρήσουν σε αξιολόγηση, καθώς αυτό εγείρει ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και μπορεί να διακυβευτεί η αξιοπιστία του περιοδικού.
 • Οι διακρίσεις που βασίζονται σε μη επιστημονικά κριτήρια είναι σαφώς μη αποδεκτές (π.χ. φύλο ή εθνικότητα).

 • Κυβερνητικό σώμα
  Το περιοδικό διαθέτει μια συντακτική επιτροπή τα μέλη της οποίας είναι αναγνωρισμένοι κορυφαίοι ειδικοί στον τομέα της υγείας που σχετίζεται με την μαιευτική, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Τα πλήρη ονόματα και τα ονόματα των συντακτών του περιοδικού παρέχονται από τη σελίδα της Συντακτικής Επιτροπής. Η συντακτική επιτροπή είναι το τελικό όργανο διοίκησης του περιοδικού.

  Συντακτική ομάδα/στοιχεία επικοινωνίας
  Παρέχουμε τα πλήρη ονόματα και τις σχέσεις των συντακτών του περιοδικού, καθώς και πλήρη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας για τη σύνταξη, τη γραμματεία ΣΕΜΜΑ και τον εκδότη, European Publishing.

  Χρεώσεις
  Το ΕΛΕΥΘΩ δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τους συγγραφείς ενός άρθρου για την κατάθεση, δημοσίευση, ή τροποποοίηση των άρθρων σύμφωνα με τις οδηγίες των κριτών, καθώς επίσης και για τη δημοσίευση του άρθρου τους σε τεύχος του περιοδικού.
  Αντίστοιχα, δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τους συγγραφείς ή τους αναγνώστες του περιοδικού, ώστε να διαβάσουν ή και να κατεβάσουν οποιοδήποτε άρθρο.

  Πνευματικά δικαιώματα
  Από το 2022 και έπειτα, οι συγγραφείς που υποβάλλουν το έργο τους στο ΕΛΕΥΘΩ διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου τους χωρίς περιορισμούς.
  Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στο ΕΛΕΥΘΩ είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-BY NC 4.0).

  Διαδικασία εντοπισμού και αντιμετώπισης καταγγελιών για παράπτωμα έρευνας
  Τόσο οι εκδότες όσο και οι συντάκτες του περιοδικού αναλαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εντοπίσουν και να αποτρέψουν τη δημοσίευση άρθρων όπου έχει σημειωθεί παράνομη συμπεριφορά έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της λογοκλοπής, της χειραγώγησης αναφορών και της παραποίησης/κατασκευής δεδομένων, μεταξύ άλλων. Όλοι οι συγγραφείς καλούνται να συμπληρώσουν και να ανεβάσουν τις φόρμες σύγκρουσης συμφερόντων του ICMJE. Όλα τα χειρόγραφα υποβάλλονται σε ανίχνευση λογοκλοπής (μέσω του προγράμματος iThenticate), μετά από κάθε γύρο αξιολόγησης από ομοτίμους. Σε περίπτωση που ο εκδότης ή οι συντάκτες του περιοδικού ενημερωθούν για οποιονδήποτε ισχυρισμό περί κακής συμπεριφοράς έρευνας σχετικά με ένα δημοσιευμένο άρθρο στο περιοδικό τους - οι οδηγίες του COPE θα τηρούνται κατά την αντιμετώπιση ισχυρισμών.

  Ιδιοκτησία και διαχείριση
  Η διαχείριση και διαχείριση του περιοδικού γίνεται από την European Publishing, σε στενή συνεργασία με τον ΣΕΜΜΑ. Όλο το περιεχόμενο δημοσιεύεται με άδειες Creative Commons, πράγμα που σημαίνει ότι οι συγγραφείς διατηρούν την κυριότητα του περιεχομένου του χειρογράφου τους.

  Ιστότοπος
  Ο ιστότοπος του περιοδικού έχει αναπτυχθεί με προσοχή, ώστε να διασφαλίζονται υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα. Πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση για τη βελτίωση της χρησιμότητας του ιστότοπου, τη διευκόλυνση της πλοήγησης και τη διατήρηση των διαθέσιμων πληροφοριών ως τις πιο πρόσφατες.

  Το όνομα του περιοδικού
  Το όνομα του περιοδικού, ΕΛΕΥΘΩ είναι μοναδικό και δεν μπορεί να συγχέεται με κανένα από τα άλλα περιοδικά του πεδίου. Κυκλοφορεί συνεχώς από το 1957 με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΩ.

  Αντικρουώμενα συμφέροντα
  Το ΕΛΕΥΘΩ έχει σαφείς πολιτικές για τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ εκδοτών, συγγραφέων και κριτών - ζητείται από όλους είτε να συμπληρώσουν τα έντυπα του ICMJE είτε να δηλώσουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η καρτέλα "Συγγραφικά κριτήρια & Αντικρουώμενα συμφέροντα" παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

  Πρόσβαση
  Το ΕΛΕΥΘΩ είναι δωρεάν διαθέσιμο στους αναγνώστες χωρίς συνδρομή ή χρέωση ανά προβολή. Ο αριθμός των απευθείας λήψεων για κάθε άρθρο σημειώνεται δίπλα στην περίληψη του άρθρου.

  Πηγές εσόδων
  Η ανάπτυξη του περιοδικού έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κρήτης (S3), μιας πολιτικής καινοτομίας για την υποστήριξη της περιφερειακής ιεράρχησης σε καινοτόμους τομείς, τομείς ή τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε την έννοια S3 στην Πολιτική Συνοχής της ΕΕ 2014-2020 ως «εκ των προτέρων όρος» για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  Διαφημίσεις
  Το περιοδικό δέχεται επιλεγμένες διαφημίσεις. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της διαφήμισης στο περιοδικό εξυπηρετεί τα καλύτερα συμφέροντα των αναγνωστών.
  1. Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, αξιοπρεπείς και ακριβείς και να συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.
  2. Οι αναγνώστες θα πρέπει να μπορούν αμέσως να διακρίνουν μεταξύ διαφήμισης και εκδοτικού περιεχομένου.
  3. Το περιοδικό δέχεται διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τους χρήστες στην προσωπική, καθώς και στην επαγγελματική τους ζωή.
  4. Το περιοδικό δεν επιτρέπει στη διαφήμιση να επηρεάζει τις αποφάσεις σύνταξης.
  5. Η διαφήμιση υπόκειται σε αυστηρή συντακτική εποπτεία. Η διαφήμιση μπορεί να απορριφθεί εάν κριθεί από τους συντάκτες ότι παραβιάζει κάποιο από τα παραπάνω σημεία.

  Χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης
  Το χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης του περιοδικού είναι τριμηνιαίο, ωστόσο, τα χειρόγραφα δημοσιεύονται πρώτα στο διαδίκτυο, μέχρι να ανατεθούν σε ένα τεύχος.

  Αρχειοθέτηση
  Από το 2022 και έπειτα, για να διασφαλιστεί η ψηφιακή διατήρηση για το μέλλον, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΛΕΥΘΩ αρχειοθετούνται στο Portico. Το Portico είναι μια υπηρεσία διατήρησης που υποστηρίζεται τόσο από βιβλιοθήκες όσο και από εκδότες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το επιστημονικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή θα παραμείνει προσβάσιμο για μακροπρόθεσμη πρόσβαση.

  Άμεσο μάρκετινγκ
  Το ΕΛΕΥΘΩ δεν συμμετέχει σε πρόσκληση άρθρων μέσω email και δεν στέλνει email σε πιθανούς συγγραφείς για να προσελκύσει υποβολές. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρακτική "spamming" είναι αντιεπαγγελματική. Για εμάς, η καλύτερη προώθηση ενός περιοδικού είναι μέσω της διατήρησης υψηλών προδιαγραφών, των ποιοτικών χειρογράφων και της έντονης αξιολόγησης από ομοτίμους. Σε περιπτώσεις πολύ διακεκριμένων ερευνητών στον τομέα, το περιοδικό στέλνει προσωπικές προσκλήσεις για χειρόγραφα που ανατέθηκαν ή φιλοξενούμενα εκδοτικά άρθρα. Σε αυτήν την περίπτωση, το χειρόγραφο/συντακτικό θα σημειωθεί ως «Από ανάθεση» στην υποσημείωση τόσο του pdf και στην ηλεκτρονική μορφή.
   
  ISSN:1106-6822
  Journals System - logo
  Scroll to top