EN GR

Είδη άρθρων & Θεματικές ενότητες

 
Το ΕΛΕΥΘΩ δέχεται τους παρακάτω τύπους άρθρων:
 • Ερευνητικά άρθρα – αναφορές δεδομένων από πρωτότυπη έρευνα.
 • Άρθρα βιβλιογραφικής ανασκόπησης – περιεκτικές, έγκυρες, κριτικές εντός του πεδίου εφαρμογής του περιοδικού.
 • Σύντομα άρθρα – σύντομες αναφορές δεδομένων από πρωτότυπη έρευνα σε αρχικό στάδιο.
 • Άρθρα μεθοδολογίας – εργασίες που παρουσιάζουν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση προβλημάτων σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και την ενθάρρυνση της καινοτομίας.
 • Μελέτες πολιτικής – συνοπτικά άρθρα για την ανάπτυξη πολιτικών σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
 • Πρωτόκολλα μελέτης – άρθρα που περιγράφουν ένα ερευνητικό πρωτόκολλο μιας μελέτης.
 • Επιστολές προς τον εκδότη – μια απάντηση στους συγγραφείς μιας πρωτότυπης δημοσίευσης ή ένα πολύ μικρό άρθρο που μπορεί να είναι σχετικό με τους αναγνώστες.
 • Άρθρα Σύνταξης – άρθρα που γράφτηκαν από μέλη της Συντακτικής Επιτροπής.

 • Ερευνητικά άρθρα
  Τα ερευνητικά άρθρα μπορεί να είναι πλήρεις ή σύντομες αναφορές. Θα πρέπει να αναφέρουν πρωτότυπα ερευνητικά ευρήματα εντός του πεδίου εφαρμογής του περιοδικού. Οι εργασίες θα πρέπει γενικά να έχουν το μέγιστο μήκος 4000 λέξεων, εξαιρουμένων των 5 πινάκων, παραπομπών και της περίληψης του άρθρου, ενώ συνιστάται ο αριθμός των αναφορών να μην υπερβαίνει τις 30.

  Άρθρα βιβλιογραφικής ανασκόπησης
  Ολοκληρωμένες, έγκυρες, κριτικές εντός του πεδίου εφαρμογής του περιοδικού. Υπάρχουν δύο τύποι βιβλιογραφικής ανασκόπησης:
  - εργασίες συστηματικής ανασκόπησης: απαντούν σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα, προκύπτουν από επιλογή πηγών βάσει κριτηρίων, περιλαμβάνουν ποσοτική σύνθεση και στατιστική μέθοδο (μετα-ανάλυση) και πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του PRISMA. Οι κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση δεδομένων και την αξιολόγηση της ποιότητας και εγκυρότητας των δεδομένων θα πρέπει να σημειώνονται στην ενότητα "Μέθοδος".
  - άρθρα αφηγηματικής ανασκόπησης: το ερευνητικό ερώτημα μπορεί να είναι ευρύ και το αντικείμενο αυτής της ανασκόπησης είναι να συζητήσει ένα συγκεκριμένο θέμα και να κρατήσει τους αναγνώστες ενήμερους σχετικά με αυτό. Αυτός ο τύπος ανασκόπησης δεν περιλαμβάνει απαραίτητα μεθοδολογική προσέγγιση και η σύνθεσή του είναι συνήθως ποιοτική. Οι ανασκοπήσεις της αφήγησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε μια ενότητα εξελίξεων, με λεπτομέρειες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες πηγές δεδομένων, τις λέξεις-κλειδιά που εφαρμόζονται, τους χρονικούς περιορισμούς και τους τύπους μελέτης που έχουν επιλεγεί. Οι εξελίξεις θα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά άρθρα ανασκόπησης.
  Όλες οι εργασίες αξιολόγησης θα πρέπει γενικά να είναι λιγότερες από 6000 λέξεις, εξαιρουμένων των περιλήψεων, των πινάκων, των σχημάτων και των παραπομπών. Οι παραπομπές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 40. Τα συμπεράσματα των ανασκοπήσεων πρέπει να είναι συγκεκριμένα και να προέρχονται από τα ευρήματα.

  Σύντομα άρθρα
  Σύντομες αναφορές δεδομένων από πρωτότυπη έρευνα. Οι σύντομες αναφορές είναι συντομότερες εκδόσεις πρωτότυπων άρθρων, μπορεί να περιλαμβάνουν έναν πίνακα ή γράφημα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1500 λέξεις και συνιστάται ο αριθμός των παραπομπών να μην υπερβαίνει τις 15. Οι σύντομες αναφορές είναι κατάλληλες για την παρουσίαση έρευνας που επεκτείνει την έρευνα που έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν , συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς πρόσθετων ελέγχων και επιβεβαιωτικών αποτελεσμάτων σε άλλες ρυθμίσεις, καθώς και αρνητικών αποτελεσμάτων. Οι συγγραφείς πρέπει να αναγνωρίζουν με σαφήνεια κάθε έργο πάνω στο οποίο βασίζονται, δημοσιευμένο και αδημοσίευτο.

  Άρθρα μεθοδολογίας
  Οι εργασίες μεθοδολογίας θα παρουσιάσουν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση προβλημάτων σε ένα σχετικό επιστημονικό πεδίο και για την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Προτείνεται να συμπεριληφθούν περιπτωσιολογικές μελέτες ή πρακτικά παραδείγματα, τα οποία μπορεί να είναι υπάρχοντα, για να καταδειχθεί η συνέπεια και η εφαρμοσιμότητα της μεθοδολογίας.
  Οι εργασίες μεθοδολογίας θα πρέπει γενικά να είναι λιγότερες από 6000 λέξεις, εξαιρουμένων των περιλήψεων, των πινάκων, των σχημάτων και των παραπομπών. Οι παραπομπές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 40.

  Μελέτες πολιτικής
  Ο στόχος αυτού του είδους σύντομου άρθρου είναι να προωθήσει τις περιφερειακές δραστηριότητες ακαδημαϊκής μαιευτικής, υγείας μητέρας και παιδιού και να παρέχει ένα φόρουμ για ανταλλαγή ιδεών, παραδειγμάτων δραστηριοτήτων πολιτικής, για άτομα που εργάζονται στον τομέα να παρουσιάσουν τις περιφερειακές επιτυχίες ή προκλήσεις τους στο πεδίο Μαιευτικής. Τέτοια σύντομα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από εικόνες ή παραδείγματα υψηλής ανάλυσης του υλικού που χρησιμοποιείται ή παρουσιάζεται. Ο αριθμός των λέξεων για το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1500 λέξεις.

  Πρωτόκολλα μελέτης
  Αυτός ο τύπος άρθρου μπορεί να είναι για προτεινόμενη ή για συνεχιζόμενη έρευνα και θα πρέπει να περιέχει το υπόβαθρο, την ερευνητική υπόθεση, τη λογική μιας λεπτομερούς μεθοδολογίας της μελέτης. Οι οδηγίες της λίστας ελέγχου SPIRIT 2013 θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδανικά. Τα πρωτόκολλα μελέτης που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να έχουν λάβει έγκριση δεοντολογίας. Τα πρωτόκολλα τυχαιοποιημένων δοκιμών θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες CONSORT και πρέπει να έχουν αριθμό εγγραφής δοκιμής, ενώ οι μελέτες παρατήρησης θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες STROBE.

  Επιστολές προς τον εκδότη
  Η επιστολή προς τον εκδότη είναι ένας σύντομος τύπος άρθρου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περιοδικού και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινότητα, αλλά δεν είναι κατάλληλη ως τυπική ερευνητική εργασία. Οι επιστολές προς τον εκδότη μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους σαφήνειας ή έκτασης και ενδέχεται να υπόκεινται σε εξωτερική αξιολόγηση από ομοτίμους κατά την κρίση των εκδοτών. Οι επιστολές που προορίζονται για δημοσίευση πρέπει να είναι το πολύ 500 λέξεις, να περιέχουν 10 παραπομπές και έως έναν πίνακα ή σχήμα. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν τόσο για ερευνητικές επιστολές όσο και για επιστολές που απαντούν σε άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό. Οι επιστολές προς τον εκδότη υπόκεινται σε εκδοτική επεξεργασία, έτσι ώστε να εξορθολογιστεί το άρθρο με το στυλ του περιοδικού. Οι διορθώσεις σε δημοσιευμένα άρθρα δημοσιεύονται επίσης ως επιστολή και συνδέονται με τη διορθωμένη έκδοση του άρθρου.

  Άρθρα Σύνταξης
  Τα άρθρα αυτά συντάσσονται από τη Συντακτική Επιτροπή και μπορεί να αντικατοπτρίζουν τρέχοντα άρθρα στο ΕΛΕΥΘΩ ή να συζητούν σημαντικές εθνικές ή διεθνείς πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη μαιευτική ή την υγεία της μητέρας και του παιδιού ή την ακαδημαϊκή ανάπτυξη της Μαιευτικής.


  Θεματική περιοχή και περιεχόμενο
  Σκοπός του περιοδικού ΕΛΕΥΘΩ είναι να δώσει την ευκαιρία σε επιστήμονες του χώρου να εκφράζονται με τις δημοσιεύσεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, και να ενημερώνονται για τα νέα δεδομένα, συμβάλλοντας έτσι στην διακίνηση και την μετάδοση της γνώσης.
  Οι θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος είναι οι εξής:
  • Προγεννητική αγωγή
  • Προετοιμασία Γονέων
  • Φροντίδα κύησης
  • Φυσιολογικός τοκετός
  • Κύηση υψηλού κινδύνου
  • Φροντίδα στη λοχεία
  • Φροντίδα νεογνού
  • Προστασία, προώθηση, υποστήριξη μητρικού θηλασμού
  • Νεογνικά- Παιδιατρικά θέματα
  • Φροντίδα γυναίκας σε όλο τον κύκλο της ζωής της
  • Γενετική
  • Κοινωνικά θέματα Μαιευτικής
  • Ψυχολογικά θέματα Μαιευτικής
  • Μαιευτική- Γυναικολογία
  • Τεχνολογία στη Μαιευτική
  • Τεχνολογία στη Μαιευτική
  • Ιστορία Μαιευτικής
  • Γενικά θέματα (π.χ. διατροφή, άσκηση, δημόσια υγεία κτλ)
  • Υπογονιμότητα και αναπαραγωγή
  • Οικογενειακός Προγραμματισμός
  • Κοινοτική Μαιευτική και γυναικολογική φροντίδα
  • Μαιευτική Δεοντολογία- Νομοθεσία
   
  ISSN:1106-6822
  Journals System - logo
  Scroll to top